Študujeme jazyky

Ivan Kupka
 
 
 

2. AKÝ JAZYK VYBRAŤ PRE MOJE DETI?
 
 

Aký jazyk mám vybrať pre nášho Janka? Na angličtinu ho vraj už kvôli nedostatku miest nezoberú, a na čo mu bude francúština?

Pomaly... U detí rozhodujú aj dôležitejšie kritériá než to, nakoľko im v budúcnosti jazyk pomôže pri kontakte s cudzincami. Pokiaľ vaše dieťa nechodí do osobitnej školy, je takmer isté, že sa bude v živote učiť aspoň dva cudzie jazyky. Štúdium prvého jazyka v našej hlave vytvorí model toho, čo to vlastne cudzí jazyk je. Učí nás učiť sa jazyky. Druhý jazyk si už potom osvojujeme ľahšie. Dôležitá je tu preto skôr

otázka ako sa dieťa bude učiť jazyk, než ktorý jazyk.

Veľmi poučný bol výsledok jedného výskumu, uskutočneného na nemeckých školách. Skúmali sa dve skupiny detí. Prvá sa začala učiť hneď angličtinu. Druhá skupina sa učila po dobu jedného roka jednoduchý umelý jazyk - esperanto, alebo ido. Až v druhom roku začala s angličtinou. Obe skupiny mali od začiatku rovnaký počet vyučovacích hodín cudzieho jazyka. Po čase druhá skupina tú prvú v znalosti angličtiny dobehla a napokon mala lepšie výsledky ako prvá skupina.

Prekvapujúce? Vôbec nie. Kto má šancu stať sa lepším hercom? Ten, kto od začiatku svojej kariéry točí jeden televízny seriál za druhým? Alebo ten, kto najprv nadobudol isté skúsenosti aj v divadle a rozhlase? Pri ktorom dieťati vedia rodičia lepšie, ako sa oň starať - pri prvom, alebo pri druhom?

Pri výbere prvého jazyka pre naše dieťa sú teda aj dôležitejšie kritériá, než iba rozšírenosť daného jazyka. Vymenujme si tie hlavné z nich.
 
 

Príjemná atmosféra, primerané nároky.

Počas prvých mesiacov a rokov štúdia si dieťa buduje vzťah k jazykom. Ak je na hodine príjemná atmosféra, dieťa sa učí oveľa ľahšie. Ak má učiteľ primerané nároky, dieťa cíti, že sa naozaj niečo naučilo. Zároveň nie je preťažené alebo vystresované prílišným tlakom učiteľa. Na celý život si odnesie poznanie, že jazyky sa dajú učiť a naučiť bez nejakých veľkých problémov.
 
 

Dobrý učiteľ.

Toto kritérium úzko súvisí s predchádzajúcim bodom. Predsa len - zdôraznime jednu vec. Rodený angličan s oxfordským prízvukom môže byť dobrým učiteľom pre vás. Ak však nevie s deťmi zaobchádzať, alebo ak je na ne prehnane náročný, je zlým učiteľom pre vaše deti.

Pri výbere učiteľa pomôže snáď najlepšie rada z biblie: "Súďte ich po ovocí." Pýtajte sa. Pýtajte sa rodičov starších detí, detí samotných, pýtajte sa známych, riaditeľky, zástupkyne. Najdôležitejšie kritérium - majú deti po absolvovaní predmetu u X. Y. ešte stále chuť učiť sa jazyky?

Dnešné školy a jazyky.

Základné školy sa často pýšia tým, ako skoro ponúkajú deťom jazykovú výuku. Žiaľ, v súčasnosti učí jazyky veľa nekvalifikovaných učiteľov. Niektorí z nich sa so situáciou vysporiadajú lepšie, niektorí horšie. Tí, ktorí sa jazyk na úrovni naučia, odchádzajú zo školstva na normálne platené miesta.

Často jediným realistickým cieľom pre rodičov je dosiahnuť, aby škola deťom jazyky neznechutila. A ak si chcete byť na sto percent istí, že vaše dieťa bude v budúcnosti hovoriť plynnou angličtinou, najprv ho dajte v škole na nemčinu. Zlozvyky, nadobudnuté počas prvých rokov štúdia treba totiž v dospelosti pracne odstraňovať.

      Späť na hlavnú stránku.

 Ako dosiahnuť naše jazykové ciele?