Novembrový list.

Slovník zadarmo. Konkrétnosť jazykových cieľov, ich hodnovernosť pre podvedomie. Monaco a Mníchov. Venujem sa francúzštine. Dve adresy na telky, jedna skvelá! Viccek - jeden maďarský link.
Zdravím vás, verní čitatelia! Je november a mňa veľmi teší, že už nemusím oslavovať výročie VOSR, ani ísť na schôdzu SZM. Miesto toho mám čas písať Vám! Dnes máme na programe:

Slovník zadarmo.  Ide o anglicko-česko-nemecký slovník od firmy NPA software. Udávaný rozsah je 300 tisíc slov. Viac sa dočítate na http://www.inzine.sk    keď si nájdete článok Miroslava Veselého "Anglicko-nemecko-český slovník zadarmo!" Použite vyhľadávacie okienko. Článok vyšiel 11. 10. 2000. Ďalšia možnosť je ísť na stránku http://npaslovnik.host.sk . Čitatelia Inzinu striedavo   uvádzajú, že sa im slovník nepodarilo/podarilo stiahnuť.  Mne sa to nepodarilo, Netscapeom, ale Explorerom áno. Musel som si stiahnuť súbor po častiach. Síce som stiahol aj ten 1 veľký, kde je to všetko naraz, ale nevedel som, čím otvoriť súbor s príponou "rar". Poraďte- pre budúcnosť! (Ivan.Kupka@seznam.cz). Veľa šťastia pri sťahovaní!

 Konkrétnosť jazykových cieľov, ich hodnovernosť pre podvedomie. Väčšina ľudí nedosiahne svoje jazykové ciele. Vlastne, aby som bol presnejší - väčšina si ich ani poriadne nesformuluje.  V poslednej dobe som pocítil potrebu vypilovať svoju hovorenú angličtinu. Položil som si pred pár týždňami nasledujúci cieľ a zapísal ho do zošita s hrubými doskami. Cieľ:: Vedieť naspamäť 40-45 úryvkov - dialógov na bežné témy. Vedieť si ich hocikedy naspamäť zopakovať - pri vysávaní, v autobuse. Pilovať správnu výslovnosť podľa pásky. Mať úryvky prepísané v jednom slovníčku. Dostať sa do fázy, keď si ich v pohode zopakujem počas týždňa dvakrát.
Presne definovaný cieľ by mal mať udaný aj termín, dokedy má byť splnený. To som v tomto prípade neurobil, lebo cieľ ma tak nadchol, že preň pracujem vždy, keď je čas. Najneskôr do konca augusta 2001 bude splnený. Zatiaľ som sa naučil 15 úryvkov.
Kedy je cieľ hodnoverný pre naše podvedomie? Kedy ho podvedomie začne brať vážne? V prípade tohto cieľa som po prvé vytvoril extra zošit, v ktorom je cieľ zapísaný. Po druhé evidujem každý krok vpred. Písomne. Do toho zošita. Po tretie všetky pomôcky slúžiace na dosiahnutie tohto cieľa sú na pracovnom stole. Vždy naporúdzi. A po štvrté vždy, keď vysávam či umývam riad, predstavujem si, aké to bude skvelé, keď si počas tejto činnosti budem môcť v duchu mrmlať jeden z tých úryvkov.
Položil som si nedávno aj iný cieľ. Prejsť si raz do roka moju malú konverzačnú príručku nemčiny. Keďže neviem, či na to ozaj bude čas, keďže je to pre mňa stokrát menej dôležité ako angličtina,  cieľ som si nezapísal. Len si do príručky značím dátum, ak si raz za čas nejakú stránku preberiem. Moje podvedomie tento cieľ neberie príliš vážne. A to je dobre. Myslím, že dôležitých vecí by nemalo byť veľa - veď potom by už vlastne neboli dôležité :-)
 

Monaco a Mníchov. Viete, čo majú obe tieto mestá spoločné? Mníchov! (S malým "m"). Grécke slovo "monakhos", t. j. mních prešlo do cirkevnej latinčiny. Potom si slovo ešte trošku upravili príslušné národy. V názve "Monaco" je vraj cítiť vplyv taliančiny,  "Muenchen" je samozrejme nemecké slovo. Toponymia, či toponomastika je náuka o vlastných miestnych menách. Je  to časť onomastiky, náuky o menách. Ak na túto tému nájdete nejaký zaujímavý link, napíšte! Ešte údaje o menách niekoľkých francúzskych miest:  Pontoise -  od slova "pont" , t j. most. Clermont  - "mont" t. j. vrch, ktorý je viditeľný z diaľky t. j.  jasne t. j. "clairement". Lille - "l´ille" je ostrov. Toto mesto síce leží na súši, ale bývalo obklopené močiarmi. Rennes - kedysi hlavné sídlo galského kmeňa zvaného "Riedones". Paris -  pred 2000 rokmi sídlo kmeňa, príslušníkov ktorého volali "Parisii".
Venujem sa francúzštine. Počas týchto týždňov mám možnosť stretávať sa s francúzskymi priateľmi. Rozmýšľal som dokonca, či ich nepožiadať o akési "doučovanie", či hodiny konverzácie. Ale zdalo sa mi to umelé. Napokon som prišiel na vec, ktorá je praktická a ktorá hodne prevetrá moju francúzštinu. Prekladám vybrané časti mojej knižky o jazykoch do francúzštiny. A moji priatelia preklad kontrolujú a korigujú. Aby sa mi prekladalo lepšie, mám takýto týždenný plán: dohromady 2 hodiny venovať
- čítaniu francúzskych textov, týkajúcich sa metód duševnej práce a jazykov
- opakovať si frázy na túto tému z lístočkov, ktoré som si nachystal pred rokom (prvé opakovanie trvalo 38 minút, šieste menej ako päť)
- opakovaniu nahlas po francúskej televízii.
.
Dve adresy na telky, jedna skvelá!
Prvá adresa, http://www.comhem.se   je adresou na jednu švédsku stránku. Druhá - to je tá skvelá  - zneje: http://www.euronews.net . Prečo je skvelá? Len sa tam choďte pozrieť! Ak máte Real Player, môžete si pozerať správy - videá v šiestich svetových jazykoch! Navyše je možné prečítať si k danej správe aj text. Nie je síce úplne vernou kópiou toho, čo na videu hovoria, ale takmer vernou.
Viccek-jeden maďarský link.  Dnes sme už mali link na jeden menej študovaný jazyk - švédštinu. Pridávam link na maďarskú stránku, na ktorej je kopa, ale kopa vtipov. Potešilo ma, že zhruba jednému z dvadsiatich som porozumel, hoci som maďarčinu študoval len par týždňov, aj to pred vyše 15 rokmi. Kopu vtipov v maďarčine nájdete na stránke
http://intra.ejg-szeged.sulinet.hu/vicc .
Srdečne vás zdravím, viszont látásra !

Váš Ivan alias Martin