Neurolingvistické programovanie, jazyky, knihy

 

Z času na čas dostávam maily s otázkou, kde možno zohnať skriptá o NLP - neurolingvistickom programovaní, takisto ako je to s ďalšou literatúrou o NLP či jazykoch, poprípade kde možno dostať moje knihy. Nižšie je odpoveď.

 

Slovensky

 I. Kupka: Praktické aplikácie neurolingvistického programovania.  Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava  2005.

 Ide o učebný text, ktorý kedysi vznikol pre potreby celouniverzitnej prednášky na Univerzite Komenského v Bratislave.

Tieto skriptá sa dajú kúpiť iba v skriptárni FMFIUK - http://www.fmph.uniba.sk  -  v Mlynskej doline v Bratislave. V roku 2011 bola skriptáreň súčasťou obchodíka, umiestneného v Matematickom pavilóne na konci vstupnej chodby.

 

Česky

H. Alder: NLP pro manažery. Pragma, Praha 1997.

Slušný prehľad o základných metódach NLP, navyše v bratskom jazyku. Na www.martinus.sk sa dajú po zadaní hesla „neurolingvistické programování“ nájsť ďalšie knihy v češtine.

 

I. Kupka:  Jak úspěšně studovat cizí jazyky ,  Grada, Praha 2007.

Metódy NLP  použité v službách  tých, ktorí sa chcú učiť jazyky efektívne.

Viď http://www.grada.cz/jak-uspesne-studovat-cizi-jazyky_4545/kniha/katalog , kde sa dá časť knihy aj prelistovať  a www.martinus.sk.

 

I. Kupka: K sebedůvěře krok za krokem (2., doplněné vydání)   Grada, Praha 2010.

Metódy NLP  použité v každodennej komunikačnej praxi. Či už v komunikácii s inými, ale hlavne v komunikácii s pre nás najdôležitejším človekom  ( teda so sebou). 

 Viď  http://www.grada.cz/k-sebeduvere-krok-za-krokem_6152/kniha/katalog    a www.martinus.sk.

 

Anglicky  - to  najlepšie o NLP

 

J. Grinder, R. Bandler: Frogs into Princes. Priamo od zakladateľov NLP.

R. Bandler: Using Your Brain for a Change.

 J.  O'Connor,  J. Seymour:   Introducing NLP Neuro-Linguistic Programming.

R. B. Dilts: Changing Belief Systems with NLP.

R.B. Dilts: Tools for Dreamers.   Skvelá kniha o tvorivosti a tvorbe.

 

Podrobnejšie údaje o týchto knihách nájdete na stránkach www.amazon.com  .

Ďalej veľmi odporúčam knihy Gregoryho Batesona, jeho myšlienky inšpirovali zakladateľov NLP. Pre budúcich vedcov je stále skvelým čítaním Batesonova kniha „Mind and Nature“. 

 

Zoznam literatúry o štúdiu jazykov a tiež články o štúdiu jazykov, ktoré som napísal v rámci europrojektu,   možno nájsť tu:  http://edi.fmph.uniba.sk/movyp/index.php?k=clanky  

adresa môjho jazykového blogu v češtine:

 http://ivankupka.wordpress.com

 

 

Odpovede na ďalšie otázky čitateľov:

Otázka:  V akom vzťaku je druhé vydanie knihy „K sebedůvěře krok za krokem“ ku skriptám skrípt „Praktické aplikácie NLP?

Odpoveď:  Skriptá obsahujú opis NLP a opis hlavných techník tejto disciplíny, sú v nich aj cvičenia. Ide o všeobecné, univerzálne techniky, plus pár techník pre psychoterapeutov. Kniha „Sebedůvěra“ je o efektívnej komunikácii hlavne so sebou samým. A to pomocou techník NLP.  Pojem „sebadôvera“ je v knihe definovaný takto: Je to presvedčenie, že sme schopní žiť život, o ktorý stojíme.

Kniha  ukazuje čitateľovi zdroje, rozvíjaním ktorých možno  postupne k takémuto presvedčeniu kráčať –  a to tak, aby bolo zdravé a odôvodnené.

Otázka: Ako najlepšie ovplyvňovať ostatných?

Odpoveď: Načo to potrebujete? Na realizáciu svojich cieľov? A  ste si istí, že tie ciele sú v súlade s Vašimi potrebami a zdravými hodnotami? Úprimne si myslím, že najprv treba spoznávať samého seba, svoju identitu. Z toho vyplynie poznanie našich najdôležitejších hodnôt. Potom už môžeme ovplyvňovať toho najbližšieho človeka, aby nám ich pomohol dosiahnuť. Tým najbližším človekom sme samozrejme my. Ak sa máme radi a sme šťastní, nenapadne nás ovplyvňovať iných tak, aby to bolo na ich škodu.  Najprv sa snažme ovplyvniť seba a to tak, aby sme dokázali mať svoj život radi.

 

Zlomyseľná manipulácia sa manipulátorovi po čase vypomstí. Prestane mať rád ľudí – a teda aj seba. Efektívne metódy ovplyvňovania prinesú trvalé sladké plody len tým, ktorí sa rozhodujú na základe ľudských kritérií a kvalifikovaných kritérií.

 

Naposledy upravené vo februári 2013.

 

P. S. Nevšímajte so prosím reklamy na tejto stránke, umiestňuje ich hostiteľ, Tripod, nemám s nimi nič spoločné.  Reklama na internete si občas dovoľuje veci, ktoré by ju v tradičných médiách úplne zdiskreditovali. Viď prípad, opisovaný tu: http://ivankupka.wordpress.com/2013/01/24/jak-hubnout-pri-studiu-madarstiny