Učenie sa naspamäť

Ivan Kupka

 

V určitých fázach štúdia jazyka je učenie sa naspamäť vhodným doplnkom nášho študijného úsilia. Nezamieňajme si ho s bifľovaním. A nemyslime si, že musí tvoriť podstatnú časť nášho štúdia. V skutočnosti stačí, aby sme 5 percent študijného času venovali učeniu sa naspamäť a  po čase pocítime jeho priznivé účinky.

 

 Účinky

 Ak sa učíme naspamäť krátke konverzačné úryvky, ku ktorým máme k dispozícíí aj nahrávku, získame:

Konverzačnú pohotovosť, predstavu o tom, ako sa vyslovujú najfrekventovanejšie slová a frázy, ovládanie základných gramatických vzorcov a štruktúr bez vedomého rozmýšľania.

 

Ako sa učiť naspamäť tak, aby nás to čo najmenej zaťažovalo? Skombinujme pri učení sa viacero prvkov. Prvým z nich je vizualizácia. Prečítajme si s porozumením celý text. Potom ešte raz, živo si pritom predstavujme scénu, ktorá sa pri danom rozhovore odohráva. Pri ďalšom memorovaní môžeme využiť fakt, že kratučké frázy, ktoré sa dajú vypovedať jedným dychom, si náš mozog zapamätá oveľa ľahšie, ako dlhšie vety. Najlepšie si jeden možný memorovací postup ukážeme na príklade:

 

Nasledujúci úryvok súvisí s Harrym Potterom. Podľa J. K. Rowlingovej, autorky Harryho Pottera, je osobou, ktorá pre vydavateľský svet objavila tento rukopis, slečna Bryony Evens.  Médiá tento fakt dlho ignorovali, respektíve takúto zásluhu Bryony odmietali uznať. Bryony takto spomína na moment, keď je pri jednej podpisovej akcii J. K. Rowling prvý raz uvidela osobne:

Then she jumped up and gave me a huge hug in front of everyone, telling everyone who I was and what I had done for Harry Potter. It was lovely.

 

Ak by sme sa chceli z tohto textu vyťažiť čo najviac, mohli by sme sa ho chcieť naučiť naspamäť. Učenie by nám uľahčilo rozdelenie textu na jednoduchšie celky:

 

 Then she jumped up/              (každý celok vizualizujeme a opakujeme nahlas 8x)

and gave me a huge hug /           (8x, potom dva posledné celky 2x)

in front of everyone,/                            .........

telling everyone who I was/

and what I have done/

for Harry Potter./

It was lovely.                      (8x, potom dva posledné celky 2x.  Nakoniec celý text.)

 

 

Pri nepresnej reprodukcii si zafixujeme text  pomocou ďalších pomôcok:

Huge hug – obe slová začínajú písmenami „h“ a „u“.

Jumped up – huge hug ,  všimneme si rým.

In front of everyone, telling everyone   - opakuje sa slovo „everyone“.

... who I was and what I have done – „who“ a „what“ sú príbuzné opytovacie zámená.

„Harry Potter“ a „It was lovely“ – rovnaký rytmus, rovnaký počet slabík.