RNDr. Ivan Kupka, CSc
  Stručný životopis
 
RNDr. Ivan Kupka, CSc        Ženatý, dve deti, VŠ učiteľ, 42 rokov (03/12/58).
 

Švabinského 22

851 01 Bratislava

tel. 63 82 63 04
 

Vzdelanie. Kurzy. Jazyky.

1983. Vyštudoval špecializáciu "matematická analýza" na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. RNDr., Cena ministra školstva za vynikajúce výsledky v štúdiu.

1990. CSc. v obore matematická analýza.

1993. "Praktikant NLP " kurzy neurolingvistického programovania u Institut Ressources PNL.

2000. Word, HTML, internetová stránka o jazykoch.

Jazyky. Francúzsky a anglicky veľmi dobre. Číta a dohovorí sa nemecky a rusky. Španielsky a poľsky pasívne.

Zamestnanie.

Júl, august 1983 Katedra pružnosti a pevnosti SVŠT Bratislava, 1983-1992 Katedra matematickej analýzy MFF UK (asistent a odborný asistent), 1993 Université de Bretagne Occidentale, Lab. de mathématiques, od 1993 znovu KMA MFF UK.

Iné aktivity.

1979-1989 redaktor študentského časopisu Dimenzia. 1981-1983 redaktor internátneho rozhlasového štúdia. Básne, poviedky, populárne články v časopisoch. Prispievateľ Inzine. Autor knihy "Chcete úspešne študovať jazyky?" a učebnice "Praktické aplikácie neurolingvistického programovania. 1994-96 tlmočenie a prekladanie z francúzštiny. Organizovanie  kurzov NLP na Slovensku.