Kladieme si jazykové ciele efektívnym spôsobom?

 

Ivan Kupka

 

Kto by nechcel študovať jazyky efektívne? Prvým krokom v tomto smere je vytváranie vhodných jazykových cieľov. Pri dosahovaní cieľov musíme väčšinou prekonávať prekážky. Tu je tá najväčšia z nich: Nevieme poriadne, kam máme namierené.

 

Ak je našim cieľom  "Chcem sa učiť po anglicky.“ cieľ ľahko splníme. Sadnime si každý deň na  päť minút za stôl a učme sa. A čo tak cieľ „Chcem vediet po anglicky?“ To už zne lepšie. Ale aj tu  si najprv musíme ujasniť, čo pre nás konkrétne znamená "vedieť po anglicky". Pre každého to totiž znamená niečo iné. Pre päťročného chlapčeka z Nového Zélandu to značí vedieť rozprávať, vedieť sa dorozumieť v Kiwi English.  Pre  britského spisovateľa z Londýna vedieť po anglicky môže znamenať ovládanie rôznych profesionálnych slangov, regionálnych a historických variánt jazyka (British English) - samozrejme aj v ich písanej podobe.

  Kedy budete anglicky "vedieť" vy? Na akej úrovni Vám stačí zastaviť sa? Keď už budete vedieť čítať v origináli Agathu Christie a Isaaca Asimova? Keď budete vedieť vybavovať telefonicky objednávky pre vašu firmu? Keď budete vedieť prijať zahraničného hosťa vo vašom hoteli na recepcii - t. j. zapísať jeho meno, poinformovať ho o ponuke izieb, zaželať mu príjemný pobyt a dobrú noc?

 

 Je dobré, ujasniť si úroveň jednotlivých zručností, ktorú by sme chceli počas štúdia dosiahnuť. Základnými zručnosťami sú rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie rozhovorov alebo rádia.  Tu je prehľad jednotlivých úrovní, na ktoré by sme mohli ašpirovať:

 

 

POČÚVANIE

 Schopnosť sledovať v cudzom jazyku

-        jednoduché texty z kazety

-        pomalú, jednoduchú reč cudzinca

-         správy

-         akčné filmy s jednoduchou slovnou zásobou

-         filmy, v ktorých sa veľa rozpráva

-         diskusné a humoristické programy

 

 ČÍTANIE

  Schopnosť čítať

-        Jednoduché texty z učebnice.

-        Zložitejšie texty z učebnice.

-        Divadelné hry a texty obsahujúce mnoho dialógov.

-        Beletriu písanú v zjednodušenom jazyku.

-        Beletriu.

-        Akýkoľvek článok v novináchy.

 

VÝSLOVNOSŤ

- slabá, cudzinec nám ťažko porozumie

-  priemerná, cudzinec nie je šokovaný

- dobrá, cudzinec nemá pri porozumení žiadne problémy

- nadpriemerne dobrá, cudzinec je príjemne prekvapený

 

ROZPRÁVANIE

- dohovárame sa rukami-nohami, ale nakoniec náš partner pochopí, o čo nám ide

- vieme viesť jednoduché rozhovory, chyby, ktoré robíme, neprekážajú v porozumení

- vieme konverzovať o hlbších témach

- rečníme ako Ján Zlatoústy

 

PÍSANIE

- Vieme si napísať domácu úlohu do jazykovej školy.

- Vieme písať jednoduché listy, maily, viac-menej hovorovou rečou.

- Sme schopní udržiavať korešpondenciu s priateľmi aj s neznámymi a patrične prispôsobovať štýl našich listov adresátovi.

- Píšeme v danom jazyku vedecké články, eseje, poviedky alebo nebodaj celé romány.

 

ŽIVOTNÉ SITUÁCIE

- Jazyk používame pri viac-menej náhodných strenutiach s cudzincami, vždy sa zo stretnutia patrične vzpamätávame.

- Rozprávame sa s cudzincami aspoň desať krát do roka, v práci sme vedení ako niekto, kto vie po anglicky (nemecky, rusky, čečensky).

- Mali sme možnosť rozprávať v cudzom jazyku spolu dlhé týždne či mesiace, sme schopní ísť na služobnú cestu do zahraničia a nestratiť sa v prvom nečeskoslovenskom metre.

- Užívame si kultúru cudzieho národa, vlastne už nám ani nie je cudzí. Máme v danej krajine priateľov, sme schopní napísať si životopis, požiadať o štipendium, koordinovať projekt medzinárodnej spolupráce. Vďaka znalosti jazyka máme vyššie finančné príjmy.

 

Keď máme určené naše hlavné ciele, je  dobré rozdeliť ich na podciele. A tie postupne plniť. Človek je už raz taký. Vždy, keď sa približuje k cieľu, viac sa naň sústredí. A väčšinou aj zrýchli. Preto sa osvedčuje rozdeliť si prácu na drobné kroky a každý z nich chápať ako samostatný cieľ.

   Ešte jedna dôležitá rada: Ak si nechcete vytvoriť neželané zlozvyky, začnite pri štúdiu jazyka výslovnosťou. Je to krok, ktorý mnohí zanedbávajú.