Štúdium jazykov, nové médiá a piesne.

 

Pred dvadsiatimi rokmi musel človek študovať jazyky len z materiálov, ktoré mal k dispozícii. Bola to často nuda. Dnes sa na vyššie spomenutom princípe nič nezmenilo - tiež môžeme k jazyku pristupovať len cez podnety a materiály, ktoré máme k dispozícii. Našťastie, vďaka internetu sa počet jazykových podnetov a materiálov zmiliónnásobil. Zaoberanie sa jazykom preto môže byť príjemnou zábavou.  V každom prípade môžeme svoje jazykové zručnosti rozvíjať tak, že pritom  prežívame kladné emócie. Práve kvôli bohatosti a dostupnosti pre nás zaujímavých jazykových zdrojov. Len treba vynaložiť trocha počiatočnej námahy a obstarať si príslušné jazykové podnety. Sú k dispozícii za babku.

Predveďme si využitie internetu na piesňach.Pieseň v cudzom jazyku nám umožní zlepšovať sa v týchto oblastiach:

-        Lepšie si zapamätáme, čo sme sa naučili.

Máme totiž možnosť vybrať si pieseň, ktorá sa nám páči. Pieseň sa navyše ľahšie pamätá vďaka ďalším parametrom: rytmu, rýmu, opakovaniu niektorých slov a spojení - refrénu.

- Rozširujeme si slovnú zásobu. Stačí si na internete či v slovníku na počitači vyhľadať tie slovká, ktoré nám umožnia pochopiť vybranú pieseň ako celok. Tu sú príklady takéhoto pochopenia "Mladík sa sťažuje, že jeho milá sa k nemu správa ako ku šašovi. Už s ňou nechce chodiť." (Pieseň Cathy's Clown od Everly Brothers). "Cestujúci sa dostal do hotela. Je to tam akési tajomné. Keď chce odísť, zamestnanec mu oznámi, že z tohto miesta sa už nikdy neodchádza." (Pieseň Hotel California od Everly Brothers.). V žiadnom prípade nemusíme rozumieť v piesni všetkému. Sú piesne, ktorých textom nerozumejú ani ich autori.

- Trénujeme načúvanie, porozumenie. Pieseň si viackrát vypočujeme, píšeme si na papier časti textu, ktoré sme porozumeli. Prestaneme, keď sme po dvoch či troch ďalších počutiach nevedeli rozlúštiť- pridať ďalšie slovo. V tomto momente si porovnáme svoje poznámky s originálnym textom. A vezmeme si z tohto porovnania poučenie. Vypočujeme si pieseň znova, dívajúc sa na oba texty a sledujúc, analyzujúc tie pasáže, ktorým sme neporozumeli. Spočiatku to môže byť aj celá pieseň :-) 

- V predchádzajúcej aktivite máme zahrnutý aj nácvik čítania a takisto písania - "diktátu". Pomocou online slovníka a originálneho textu môžeme opraviť pravopis vo svojom texte. Online slovníky sa dajú nájsť napríklad na stránkach www.seznam.cz alebo www.zoznam.sk.

- Nasleduje  nácvik rozprávania a výslovnosti. Rozprávanie môžeme precvičovať tak, že počúvame pieseň, čítame očami jej text a zároveň ho do spevu interpreta hovoríme. Môžeme z neho nahlas čítať iba vybrané pasáže – desaťkrát opakované "dúbidú" nás asi lepšie hovorť nenaučí. Prirozprávaní sledujeme, či vyslovujeme správne.

 Zrejme  najzábavnejšou časťou práce s piesňou je spev. Počúvame pieseň,

sledujeme očami text a spievame. Práve táto časť predstavuje najlepší nácvik správnej výslovnosti. Samozrejme, potrebujeme pozorne počúvať originál a porovnávať svoju výslovnosť s originálnou. Päť minút sústredenej práce je tu lepších ako polhodina nepozornej.

Pri piesni si lepšie uvedomujeme rytmus a takisto aj časti slov, vyslovené -

zaspievané s väčším dôrazom. Máme viac pocit, že napodobňujeme "zvuky", nie reč. Preto je náš jazykový filter, ktorý sa bežne snaží aj cudziu reč počuť v "tónine" materskej reči, učičíkaný a neskresľuje natoľko počúvaný prejav.Čo lepšie počujeme, to vieme vernejšie napodobniť a vysloviť.

- Pomôžu nám piesne aj pri učení sa, pochopení gramatiky?

V piesňach sa  gramatika rešpektuje menej, ako v bežných textoch alebo rečových prejavoch. Ak sa nejaký tvar  vyskytuje v texte piesne, nemusí byť nutne gramaticky správny. Na druhej strane piesne nám pomáhajú utvrdiť si tie časti gramatiky, ktoré už poznáme. Autor tohto textu s vďakou spomína na pieseň "Padre nuestro" od skupiny "Harijans". Jednak sa mu pieseň počas jeho španielskeho študijného obdobia veľmi páčila, jednak v jej texte bol často používaný tvar konjuktívu a takisto kladné a záporné prikazovacie vety. To bola preňho v danom momente najnovšia a najťažšia čas gramatiky. V piesni to ale znelo tak krásne a prirodzene...

 

Ako piesne a ich texty na internete hľadať? Vyjdime z najobtiažnejšej situácie: nepoznáme ani názov piesne, ani príslušného speváka či kapelu. Zachytili sme pri počúvaní piesne len kratučkú časť textu. Predpokladajme, že máme k dispozícii iba tieto časti textu: "my baby" "a letter"

"no more". Otvoríme si stránku www.google.com a klikneme na link "Rozšírené vyhľadávanie" alebo "Advanced search" - podľa toho, v akom jazyku nám prehľadávač stránku zobrazí.

 Najviac nám pri hľadaní textu piesne pomôže druhý riadok, označený slovami "s presnou frázou" či "with the exact phrase". Naklepeme doňho to slovné spojenie, ktoré je podľa nás v danom jazyku menej frekventované.

Skúsme napríklad spojenie "no more". To sa v piesňach zrejme vyskytuje menej, ako spojenie "my baby". Čo spravíme s ostatnými slovami? Naťukáme ich do prvého

riadku, označeného slovami "with all the words" či "so všetkými slovami".  Čo teraz? Klikneme na tlačítko "Google search", či "Hľadať v Google"? Ešte nie. Hľadanie značne zoptimalizujeme, ako do horného riadku pripíšeme ešte jedno kľúčové slovo. Je to slovo "lyrics". Keď takto vyplníme horné dva riadky a spustíme kliknutím vyhľadávanie, už na prvej nájdenej stránke nájdeme text piesne a takisto

aj túto informáciu:

Artist: Joe Cocker Lyrics

 Song: The Letter Lyrics

Práve sme sa dozvedeli názov piesne: "The letter". Nastupuje druhá fáza. Možno bude pieseň umiestnená niekde na internete. Uprednostnili by sme ju vo formáte mp3, aby sme mohli jazyk študovať aj počas stánia v rade, či čakania na električku.Počas takýchto situácií použijeme  mp3 prehrávač. Ak ho ešte nemáme a chystáme sa jazyk intenzívnejšie študovať, kúpme si ho. Na jazykové účely stačí pamäť už od 256 Mb. Samozrejme čím viac, tým lepšie.

Ak sa nám hľadanú pieseň podarí stiahnuť iba v inom formáte, alebo zvuk zo stránky aspoň spustiť, vyspelejší užívateľ nám už poradí, ako napokon takýto úlovok premeniť na súbor vo formáte MP3.

Ale ešte vôbec nie je isté, či danú pieseň nájdeme. Otvorme si stránku

www.altavista.com. Do vyhľadávacieho riadku naťukajme meno piesne. Nad vyhľadávacím riadkom kliknime na text "MP3/Audio". Objaví sa nám zoznam stránok s audionahrávkami. Pod vyhľadávacím riadkom vidíme teraz nové možnosti.

Za textom "Find" môžeme zaškrtnutím zvoliť (respektíve odškrtnutím zrušiť) tieto formáty: MP3,  WAV, WindowsMedia, Real, AIFF, či "Other" teda ostatné. Dôležitý je aj ďalší riadok,  začínajúci slovami "Duration". Je umiestnený hneď pod riadkom začínajúcim slovo "Find". Ak chceme nájsť pieseň v celej dĺžke, zvolíme možnosť   "> 1 Minute". Otvorí sa nám určitý počet stránok. Počet môže variovať od 0 takmer až do nekonečna. V prípade názvu "The letter" nájde Altavista vyše 5000 stránok.

Väčšina z týchto stránok danú pieseň obsahovať nebude.Najčastejšie hľadajúci narazí na tieto problémy:

- Pod daným názvom je na stránke úplne iná nahrávka.

 Našťastie Altavista zobrazuje v informácii o nájdených stránkach aj takéto údaje:

File Name  the_letter_g-2005-09-18.mp3 

File Info    mp3 •  00:30:42 sec

Tu nám je jasné, že hľadaná pieseň zrejme 30 minút netrvá a tak stránku ani

neotvoríme. Najzaujímavejšie budú pre nás stránky, pre ktoré sú uvedené časy od 2 do 4 minút.

- Otvoríme stránku a text "the letter" na nej nenájdeme. Aj tak preskúmajme všetky odkazy na stránke, možno jeden z nich vedie k spusteniu piesne.

- Pieseň nájdeme, ale nik v nej nespieva, navyše aj hudba je nejaká hračkárska, počítačová. Zrejme ide o skladbu vo formáte "midi", ktorú si niekto doma na kolene skomponoval.

- Pieseň nájdeme, spieva sa v nej, ale nie je to originál. Najčastejšie ide o pieseň naspievanú kapelou, ktorá na svojej stránke predvádza možným budúcim zákazníkom, čo a ako by pre nich vedeli na svadbe alebo party zahrať. Alebo ide o inú verziu piesne, než hľadáme.

- Stará neplatná adresa: "The page cannot be found".

Ak pieseň na daných stránkach je, po 5 až 500 minútach ju nakoniec nájdeme. Odporúčam najprv hľadať notoricky známe piesne, aspoň 20 či 30 rokov staré. Tie na internete nájdeme relatívne ľahko. Zároveň pritom nadobudneme kvalifikáciu internetového pátrača. A prídeme na ďalšie zásady a zlepšováky, ktoré sa do tohto článku už nezmestia.

No dobre - tak aspoň nejaké.  Ak je na stránke veľmi veľa odkazov na piesne, použijeme vyhľadávanie. Stlačíme klávesovú kombináciu Ctrl+F a do vyhľadávacieho políčka naťukáme názov piesne. Ak na otvorenej stránke nie je uvedený názov piesne, treba preskúmať všetky odkazy. Pod niektorým z nich sa môže naša pieseň skrývať.  A urobte si ešte tento pokus: Najprv do vyhľadávacieho políčka Altavisty napíšte iba názov piesne. Napríklad "yesterday" a spustite vyhľadávanie. Potom naťukajte do vyhľadávacieho políčka dve slová: "yesterday" a "beatles". Čo nájde vyhľadávač teraz? Tretí pokus: napíšte do políčka iba "beatles", či "rolling stones" a porovnajte si výsledok hľadania.

 

P.S.

 Pre tých , ktorí piesne ešte nesťahovali: na link treba kliknúť "pravou myšou" a potom z menu zvoliť možnosť "Save target as" a ... intuitívne pokračovať ďalej v procese.

 

Príjemný jazykový zážitok!