Študujeme jazyky. (6)

Ivan Kupka

6. Metódy štúdia

”Najlepšia metóda” štúdia jazykov neexistuje. Podobne ako neexistuje najchutnejšie jedlo.
 
 

Študijná metóda pre nás

Všetci ľudia majú spoločnú jednu vec: každý z nich je iný. A každému z nich vyhovuje iný spôsob štúdia. Ako by mala vyzerať študijná metóda, vhodná pre nás osobne? Mala by nám byť príjemná a mala by nás doviesť k cieľom, ktoré sme si vytýčili.
 
 

Typy metód
 
 

Zjednodušme trocha situáciu. Rozdeľme metódy do dvoch skupín. Prvá skupina bude obsahovať “priame” metódy. T. j. tie, ktoré sa snažia od začiatku naučiť študenta reč

(speech) , hovorovú komunikáciu. Pri štúdiu sa tu rodný jazyk používa čo najmenej. Druhú skupinu budú tvoriť metódy, opierajúce sa viac o “gramatický” prístup, viac o vysvetľovanie, než o demonštrovanie. Tieto metódy sa skôr snažia naučiť žiaka jazyk

(language) – spôsob generovania reči pomocou používania pravidiel. Dosť často prvý typ metód ide viac cez uši a kladie väčší dôraz na rozprávanie, v tom druhom sa viac číta a píše.
 
 

Akú metódu si vybrať?
 
 

Priame metódy väčšinou vyhovujú ľuďom, ktorí:

“Gramatické metódy” skôr vyhovujú ľuďom, ktorí:

- To záleží od konkrétnej školy, konkrétnych učiteľov. Takisto od stavu vašej peňaženky.
 
 

Rôzne metódy a školy
 
 

Vo väčšine základných a stredných škôl sa metódy prikláňajú viac na “gramatickú” stranu. To by ešte nemuselo vadiť. Problémom je, že žiaci nie sú v kontakte s jazykom dostatočne často. Nestihnú si látku zautomatizovať.

Priemerná jazyková škola stavia na kombinácii prirodzených a gramatických metód. Sugestopedické kurzy nám umožňujú študovať v relaxovanom stave, zažiť pri štúdiu pozitívne emócie a postupovať rýchle dopredu. Ide tu o priamu metódu, podobne ako pri Berlitzovej metóde. Tam je navyše pravidlom, že pre vášho učiteľa je vyučovaný jazyk rodným jazykom a v inom ako rodnom (jeho rodnom) jazyku sa s vami nebude baviť. Metóda brainmost okrem iného stavia na mnohonásobnom počúvaní textu, ktorého význam sme už pochopili. Metóda SITA nám umožní hlboko relaxovať pomocou špeciálnej spätnej väzby.

V každom prípade si skontrolujte, či z vami vybranej školy (kurzu) odchádzajú frekventanti s tými vedomosťami, po ktorých túžite a či sa učia v atmosfére, ktorá vám vyhovuje.
 
 

Kovaním sa kuje kováč

Ak vás učiteľ morí neustálymi diktátmi a skúša vás slovíčka, naučíte sa – písať diktáty a sypať z rukáva slovíčka. Myslieť priamo v cudzom jazyku, hovoriť

plynule, to vám takáto jednostranná metóda nezaručí. Počas štúdia by sme čo najviac

mali robiť to, čo chceme robiť v našej budúcej jazykovej praxi. Pre budúcu pisateľku

obchodných listov je teda vyššie opísaná metóda celkom vyhovujúca.

Desaťminútová metóda pre zaneprázdnených

Metóda je vhodná pre tých, ktorí už jazyk študovali a nemajú čas venovať sa mu. Zároveň ich však trápi, že jazyk zabúdajú.

Pracujeme 5-6 dní v týždni, najlepšie večer, poprípade v ľubovoľnom inom pravidelnom čase. Na každý týždeň si obstaráme 2-4 minútovú nahrávku a ku nej text. Prinajhoršom pracujeme bez nahrávky, len s textom.

Prvé dve minúty venujeme vnútornému preladeniu a relaxácii. Pustime si nejakú príjemnú hudbu. Pevne a pohodlne sa posadíme. Zavrieme oči. Nadýchneme sa a na pár sekúnd napneme čo najsilnejšie svaly na celom tele. Potom svaly uvoľníme a zhlboka vydýchneme. Urobíme dva-tri uvoľnené nádychy a výdychy, usmejeme sa a otvoríme oči. Ak máme pred očami nejaký pekný objekt alebo obrázok, alebo ak môžeme privoňať k nejakému príjemne voňajúcemu objektu, naše naladenie sa ešte zlepší.

Vypnime hudbu. Zapnime magnetofón s pripravenou nahrávkou. Počúvajme nahrávku, zároveň očami sledujme text a nahlas, nahlas a s nadšením opakujeme text po spíkrovi. Ak nemáme nahrávku, jednoducho nahlas a s nadšením čítame text. Potom si vypíšeme na lístoček jedno slovko alebo frázu zo študovaného textu. Alebo si prezrieme dva-tri lístočky, ktoré sme pripravili počas minulých dní či týždňov. Kazetu a lístočky uložíme v bezprostrednej blízkosti magnetofónu. Celý týždeň pracujeme s tým istým úryvkom.

Na záver desaťminútovky sa za vynaloženú námahu odmeníme. Postavíme sa hrdo doprostred miestnosti, vypneme hruď a urobíme “gesto sebadôvery”. Búšime sa päsťami do hrude a opakujeme si “Výborne, si jednička!”, poprípade “I am a king!” či “Das bin ich!”. V duchu sa poďakujeme vesmíru, že nám umožnil vychutnať si tých krásnych desať minút. A potom ideme žiť.
 

Späť na hlavnú stránku.