Chcete úspešne študovať jazyky?

Bližšia informácia o prednáške:

 

Úspešnosť v štúdiu jazykov je u rôznych študujúcich veľmi rozdielna. Niektorí ľudia jazyk “študujú” už desať rokov a stále v ňom nie sú schopní počúvať správy či čítať knihy.

Iní zvládnu jazyk za rok, ba aj za pol roka. Populárnou poverou je, že rozdiel medzi týmito ľuďmi spočíva hlavne v talente. Prednáška hovorí o tom, že štúdium jazykov má určité praktické zákonitosti. Ak ich rešpektujeme, výrazne sa vo zvládaní jazykov posunieme vpred.

Mnohí si vedia predstaviť len jednu formu štúdia: tabuľa, učiteľ, učebnice, známky... Všetci polygloti sa ale jazyky učili inak. A práve v tom tkvelo tajomstvo ich štúdia. Dobrý učiteľ jazyka je síce k nezaplateniu, ale iba vtedy, keď svoje štúdium naďalej riadite vy a svoje študijné ciele tiež.

Prednáška nepropaguje žiadnu konkrétnu metódu štúdia. Naopak. Ukazuje, ako si každý môže zvládanie jazyka prispôsobiť svojej vlastnej osobnosti. Svojim záľubám a cieľom. Z hľadiska harmónie osobnosti je niekedy dokonca najúspešnejším riešením v štúdiu jazyka zanechanie štúdia! My sa však v rozprávaní sústredíme na konkrétne osoby, ktoré boli vo zvládaní jazykov mimoriadne úspešné a takisto na ich spôsoby štúdia.

Projekt Čítať anglické knihy za pol roka je určený pre ľudí, ktorí sa behom školského roka 2003-2004 budú chcieť naučiť anglicky tak, aby pri našom vstupe do EU boli schopní čítať knihy v angličtine. Záujemcovia by mali mať zvládnuté základy angličtiny – konkrétne výslovnosť. Tiež by mali v tom čase navštevovať (hocijaký) kurz angličtiny. O zvyšok sa už postará špeciálna metodika a kolektívna spolupráca. Jedná sa o experiment - každý “zaplatí” iba časom, ktorý venuje štúdiu.

Údaje o prednášajúcom: Doc. RNDr. Ivan Kupka, CSc. je povolaním matematik. Dvadsať rokov sa venuje téme “Efektívne metódy duševnej práce.” Jazyky sú jeho koníčkom. Dohovorí sa po nemecky, rusky, anglicky, francúzsky. Vo Francúzsku jeden rok žil a pracoval. Pasívna znalosť jazykov: číta knihy po poľsky, rusky, anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky. Je autorom mnohých článkov o efektívnom štúdiu jazykov.

Jeho jazyková stránka: http://i.kupka.tripod.com

 

 

Technické údaje o prednáške:

Čas: štvrtok 15. 5. 2003, 14.00

Miesto:Matematicko-fyzikálna fakulta UK (FMFI UK), matematický pavilón – blízko pri soche Kopernika, miestnosť “akvárium” číslo I.

 

Spoje do Mlynskej doliny: 39, 31 (budova televízie), električky 4, 5, 9, 1, 12 (internát Družba).