ČLÁNKY

 

Nasledujúce články Ivana Kupku slúžia okrem iného ako doplnkový zdroj kurzu o efektívnom štúdiu jazykov.

 

Knihy a texty  Článok o textoch, ktoré slúžia ako podklady pre kurz o ofektívnom štúdiu  jazykov.

 

Jazykové ciele   Ako si klásť ciele tak, aby nám to pomohlo zefektívniť štúdium cudzieho jazyka?

 

Učenie sa naspamäť   Je učenie sa naspamäť odsúdeniahodným bifľovaním, alebo nám pri rozumnom použití môže priniesť nejaký úžitok?

 

Pre nemčinárov   Ako využiť svoju znalosť nemčiny pri štúdiu angličtiny.

 

Vyučovať v angličtine Článok dáva pár tipov, ako nájsť príslušnú slovnú zásobu a frázy, ak sa  chystáme vyučovať určitú tému. Takisto preberá otázku výslovnosti.