Surfovanie 30.

Ivan Kupka

Prenikáme jazykom pod kožu. Schliemannovo tajomstvo. Tridsať lístkov, s ktorými sa nebudeme nudiť. Elearning pre rekreantov.
Polyglotom je dobre! Majú v sebe akýsi inštinkt pre cudzí jazyk. Dokážu si jazyk zvnútorniť, dokážu v ňom myslieť. Čo konkrétne im umožňuje preniknúť jazykom tak hlboko pod kožu?
Tento diel je venovaný opakovaniu. Upevňovaniu vedomostí, ich zakoreňovaniu, vnikaniu do hĺbky. Prezradíme si aj jedno z tajomstiev veľkého polyglota, Heinricha Schliemanna. Je to jednoduchá činnosť. Má za následok niektoré príjemné skutočnosti: Po čase získate prirodzený cit pre stavbu vety v cudzom jazyku. Dokážete rozmýšľať priamo v cudzom jazyku. Rozprávate plynule, bez zadŕhania.
O akej zázračnej činnosti je reč? Ide o učenie sa naspamäť. Samozrejme, kto sa chce vyrovnať polyglotom, musí sa učiť úryvky cudzieho jazyka so správnou výslovnosťou, musí sa ich učiť pravidelne. A mali by byť dostatočne dlhé. Heinrich Schliemann sa naučil denne naspamäť aj tri strany.
My sa s jazykovými horolezcami nechceme porovnávať. To, čo som na dnes pripravil, je iba malý rekreačný výlet na kopček za rodnou dedinkou (našim seriálom).
Absolvovali sme dosiaľ tridsať dielov, nachystal som tridsať viet. Osvojíme si ich lístkovou metódou. Viac údajov o tejto metóde a jej blahodarných účinkoch nájdete v 12. a 18. dieli.
Čo budeme robiť?
Najprv tip pre tých, ktorí z rodinných, osobných alebo iných dôvodov nemajú v úmysle venovať sa výrobe lístkov. Ani opakovaniu.
Tip pre večných rekreantov
Zájdite si na adresy
http://i.kupka.tripod.com/elearn.html poprípade
http://i.kupka.tripod.com/elearning.html
Nájdete tam veľmi jednoduché stránky. K ich vytvoreniu ma inšpiroval diel o elektronickom vzdelávaní. Obe stránky sú určené na toto: do jedného rámu načítate text v slovenčine, do druhého v angličtine. Buď kliknete na čísla ukážok, ktoré som na stránkach nachystal, alebo nájdete “svoje” stránky pomocou prehľadávača. Slovenský a anglický text tak máte vedľa seba a môžete ich porovnávať. Stránky nie sú nič moc, ale na megaobrazovkách budúcnosti by ukázali lepšie. Rada pre menej skúsených surfistov: ak budete chcieť dať stránku po pár krokoch do predchádzajúceho stavu, kliknite niekoľkokrát myšou na tlačítko BACK. Hranica, oddeľujúca rámy, sa dá presúvať myšou.
A teraz už rady pre turistov, ochotných vyroniť nejakú tú kvapku potu.
Práca s lístkami
Vezmieme si štyri čisté kancelárske papiere. Z každého vyrobíme osem rovnako veľkých lístkov. Nižšie nájdeme očíslované dvojice vetných spojení, viet. Vetné spojenia vytlačené tučným písmom napíšeme na lístoček z jednej strany, trebárs červenou. Z druhej strany napíšeme modrou text, vytlačený bežným písmom. Príklad:

Text “Charles Chaplin” napíšte červenou, na jednu stranu lístka.

Text “Through his persona of The Little Tramp, Chaplin gave the cinema many priceless moments. ” napíšte modrou, na druhú stranu lístka.

Na jeden raz vyplňte len toľko lístkov, na koľko máte chuť. Po čase – deň, mesiac, rok, päťročnica – budú vyplnené všetky. Vtedy nastupuje druhá fáza:

Vezmeme si 3 až 5 lístkov. Prečítame si červený text z prvého lístka, otočíme lístok a prečítame modrý text. Tento text recitujeme nahlas 5-10 krát, kým ho nevieme naspamäť. Vrátime sa k červenému textu, prečítame ho, hneď za tým odrecitujeme modrý. Keď máme spojenie “červenej” a “modrej” časti zafixované, prejdeme na ďalší lístok. Nakoniec lístky zamiešame a

vyskúšame, či dokážeme voľne a spamäti zareagovať na červené texty recitovaním textov modrých.
Dovoľte mi hádať. Na prvý krát to nedokážeme. Ale veď nie sme na pretekoch. Celý proces opakujeme dovtedy, kým nezvládneme všetkých 5 lístkov bez najmenšej námahy.
Po čase budeme mať takto spracovaných všetkých 30 lístkov. Ak si látku budete chcieť zapamätať “naveky”, doporučujem zopakovať si týchto 30 lístkov znova na druhý deň, potom o tri dni( t. j. na piaty deň), potom o týždeň, potom o dva týždne a neskôr už len raz mesačne, poprípade raz za pol roka.
Pri memorovaní nás nemusí trápiť, ak nepoznáme význam všetkých slov. Dôležité je rozumieť celkovému významu vety. A ubezpečiť sa, že text vyslovujeme správne.
Zvoľte si na prvé učenie sa a opakovanie čas, keď ste v pohode a dobrej nálade. Tento stav bude mať priaznivý účinok na všetky ďalšie opakovania. Často je nám opakovanie nepríjemné len preto, lebo sme sa látku učili so škrípaním zubov. A pri opakovaní to škrípanie znovu počujeme.
Tu je zoznam viet:
 
 1. Charles Chaplin
 2. Through his persona of The Little Tramp, Chaplin gave the cinema many priceless moments.

 3. Big Ben
 4. This 316ft clock-tower was completed between 1858-59.

 5. Road trains . From Perth to Darwin
 6. The route from Perth to Darwin has only one town with traffic lights, along the way.

 7. Mount Mc Kinley
 8. Highest peak in North America, located near the centre of the Alaska Range(20,320 ft -6,194 m).

 9. In 1992, Warner Bros. entered Keiko’s life
 10. when they went to Reino Aventura to film ”Free Willy”, in which a killer whale is freed from an evil marine park owner.

 11. The countries hardest hit by AIDS.
 12. Among the world‘s countries hardest hit by HIV/AIDS are South Africa, Botswana, Namibia, Lesotho and Swaziland.
 13. sting, stung, stung
 14. I didn't get seasick or stung by any jellyfish.

 15. The New Testament
 16. The Gospel according to John/Matthew/ Mark/ Luke.

 17. Kodiak bear
 18. This is the largest member of the brown bear family, with males reaching weights of up to 1,500 lbs. by winter.

 19. World War II
 20. The Second World War.

 21. Sir Edmund Hillary
 22. New Zealand mountain climber and Antarctic explorer who, with the Nepalese mountaineer Tenzing Norgay, was the first to reach the summit of Mount Everest.

 23. keep, kept, kept
 24. How to keep hackers out of networks?

 25. The Statue of Liberty
 26. The Statue of Liberty was a gift of friendship from the people of France to the United States of America.
 27. Gertrude Ederle
 28. First woman to swim the Channel (1926).

 29. Kevin Mitnick
 30. Kevin Mitnick, world famous hacker and the FBI`s most wanted cybercriminal.

 31. In its first phase, Stonehenge was a large earthwork:
 32. a bank and a ditch arrangement called a henge, constructed approximately 5,000 years ago.

 33. Cloning humans
 34. Cloning humans would mean that women could in principle reproduce without any help from men.

 35. Na túto stranu lístku nepíšte, len nakreslite kosák a kladivo.
 36. The hammer and sickle.

 37. Silver Ghost
 38. Silver Ghost was the first Rolls-Royce to be known as the “best car in the world”.

 39. The Penny Black
 40. The Penny Black is the world‘s first adhesive postage stamp.

 41. Victoria Falls
 42. The Victoria Falls are on the River Zambezi, on the border between Zimbabwe and Zambia.

 43. Ronnie Biggs
 44. Biggs was one of the members of the Great Train Robbery gang.

 45. RCA and BBC
 46. 1919: The Radio Corporation of America is formed.
  1927:The British Broadcasting Corporation is founded.
 47. Morse
 48. 1844: Samuel Morse publicly demonstrates the telegraph for the first time.

 49. Most scholars believe that baseball evolved from a variety of similar games that have been played for centuries.
 50. A popular legend claims that Abner Doubleday, who a was a Union officer during the American Civil War (1861-1865) invented baseball in Cooperstown, New York, in 1839.

 51. Terry Fox
 52. Terry Fox was born in Winnipeg, Manitoba on July 28, 1958.

 53. The Plain Indians used the bison for just about everything.
 54. They used the bison meat, both fresh and dried for later use, hides for clothing, bedding, tents and canoes, dung for fuel, bones and hide and sinews for weapons, tools and ustensils.

 55. Stars and Stripes
 56. The flag of the United States of America today has 13 stripes – 7 red and 6 white – and 50 white stars on a blue field.

 57. eLearning must be facilitated.
 58. Discussion groups and online moderators are a necessary ingredient of improving e-learning.

 59. fly, flew, flown

The flying of a flag half-mast is an international sign of mourning.

 

Poznámka k výslovnosti

Vety a výrazy sa učte až vtedy, keď viete, ako ich správne nahlas vysloviť. Použite slovník, učebnicu, predchádzajúce diely seriálu, poprípade angličtinára. Najťažšie prípady výslovnosti si poznačte priamo na lístok. Tu sú prípady rady, všetko v britskom variante:

316ft – three hundred and sixteen feet

1858 – keďže za jednotkou nie je čiarka, ide o letopočet: eighteen fifty-eight

20,320 ft -6,194 m – twenty thousand, three hundred and twenty feet - six thousand, one hundred and ninety-four metres.

Luke (evanjelista Lukáš) – vyslov dlhé u: “Lu:k”.

1,500 lbs. – one thousand, five hundred pounds

July 28, 1958 (July 28th, 1958 ) – July the 28th, nineteen fifty-eight.

They used the bison meat, both fresh and dried for later use – “used” vyslov “ju:zd” ,(sloveso), “use” vyslov “ju:s”, (podstatné meno).