Surfovanie 29. E-learning

Starostlivo zatajovaná budúcnosť. Neutekajte zo školy, chytia vás do siete! Projekt Infovek. Ako sa živiť podmorskými káblami. Bude mať Babylonská veža životaschopnejšieho konkurenta?

V dnešnom dieli bude reč o budúcnosti. Konkrétne o budúcnosti učenia sa. Keby bola budúcnosť zdokumentovaná na sieti tak dôkladne, ako minulosť, iste by sme do nej nazerali častejšie. Z pochopiteľných dôvodov je však zdokumentovaná veľmi chudobne.

Ale predsa. Zárodky budúcich udalostí, reforiem a revolúcií tu sú. Vtáčatká, kuriatka, malí vtáci ohniváci ťukajú na škrupinky vajíčok. Jeden z týchto tvorčekov vystrkuje hlavičku. Zvedavými, inteligentnými očkami sa rozhliada po svete. Predovšetkým po anglofónnom svete. Meno tohto vtáčatka je “e-learning”. Po slovensky voľne a veľmi približne “elektronické vzdelávanie”.

Sme hrdí na naše školstvo. Má vraj lepšiu úroveň, ako školstvo v mnohých vyspelých krajinách. Učenie sa ale nekončí opustením budovy školy. Ani skončením školskej dochádzky. Ekonomika budúcnosti sa volá “Knowledge-driven global economy”. V ekonomike budúcnosti sa uchytí len ten, kto tento výraz do slovenčiny prekladať nepotrebuje. Ten, kto už prestáva vidieť hranice medzi prácou a učením sa.

Vráťme sa k e-learningu. My týmto výrazom budeme označovať hlavne takú formu učenia sa, pri ktorej hrá dôležitú úlohu sieť. Môže ísť o globálnu sieť – internet, alebo lokálnu, podnikovú sieť. Sieť poskytuje možnosť bleskového prepojenia, rýchleho vyhľadávania, interaktivity. Ak sme ochotní zaplatiť, ujmú sa nás špecializované školiace pracoviská. A získame prístup k obrovským, prehľadne spracovaným databázam.

E-learning môže mať veľa podôb.Keď hľadáme jednoduchú informáciu pomocou prehliadača, praktikujeme e-learning. Ak nás zaujme nejaká špecializovaná oblasť ľudskej činnosti, môžeme o veci diskutovať s ľuďmi z celého sveta. Na to slúžia internetové diskusné skupiny. Ak potrebujeme skôr špecialistov, môžeme si prelistovať jeden z mnohých tútoriálov. O aktuálnych novinkách sa dozvieme z bulletinov, newsletters, posielaných elektronickou poštou. Už dnes si môžeme objednať diaľkový interaktívny kurz u americkej či talianskej jazykovej školy.

Dajme ešte na chvíľu hlas skeptikom. “Už sto rokov pedagógovia vkladajú nádeje do technológie. Edison tvrdil, že film zrevolucionizuje školstvo. V päťdesiatych rokoch Sarnoff tvrdil, že vzdelávacie televízne programy nahradia priemerných učiteľov... Ak by ste si najali inštalatéra, akého by ste si vybrali? Toho, čo sa učil od majstra a v teréne, alebo toho, ktorý absolvoval online kurz?” Podobnými poznámkami častoval pán Cliff Stoll účastníkov stretnutia eLearningForum v januári 2001.

Samozrejme, učiteľov potrebujeme a budeme potrebovať. Praktické nacvičovanie pod vedením trénerov tiež. Ale skúsme sa naučiť programovací jazyk Java bez toho, že by sme použili internet. A skúsme ho takýmto spôsobom používať. Je to prakticky nemožné. Všetka dokumentácia k jazyku je na sieti. Pomocou prehliadača nájdeme rýchlo príslušnú verziu a konkrétne triedy, metódy, ktoré mienime použiť. Druhou možnosťou by bolo skladovať doma stovky, skôr tisíce strán dokumentácie, pracne v nich listovať, dávať si posielať stále ďalšie a ďalšie. Len kto by bol ochotný všetko to pre nás tlačiť. A posielať nám nové verzie. Kto by nás informoval o tlačových a iných chybách, ktoré sú priebežne odstraňované?

V USA, Veľkej Británii, ba dokonca aj Indii už pár rokov existujú vzdelávacie inštitúty, špecializované na “distance learning” – diaľkové vzdelávanie po sieti. Ich zákazníkmi sú popredné firmy. Banky, aerolínie, počítačové firmy.

V roku 2001 minuli študujúci na trhu elektronického vzdelávania už štyri miliardy dolárov. Predpoveď pre rok 2003 je 11 miliárd.

Učenie sa pomocou internetu je neporaziteľné tam, kde:

- Konkrétny človek potrebuje rýchlo nájsť konkrétnu informáciu.

- Ľudia chcú rýchlo nájsť, naučiť sa a použiť to, čo práve potrebujú. Nie to, čo sa im “možno niekedy zíde”.

- Ľudia cítia potrebu učiť sa svojim vlastným tempom, mať svoj vlastný, na mieru šitý učebný program. Chcú mať možnosť vstúpiť do “triedy” vtedy, keď to vyhovuje im. A vtedy, keď na to práve majú chuť.

- Ľudia spolupracujú, učia sa jeden od druhého preto, že chcú pracovať na spoločnej veci. Nie preto, že náhodou bývajú dosť blízko na to, aby si dokázali zaplatiť dopravu na miesto stretnutia.

- Ľudia potrebujú získať vedomosti skôr, oveľa skôr, ako o novej veci vyjde prvá učebnica. Skôr, ako “papierové” vydanie novín precestuje cez oceán.

Americká vláda berie novú formu vzdelávania veľmi vážne. V roku 1996 vypracovala takzvaný “educational technology plan”, ktorého cieľom bolo šíriť medzi mladou nastupujúcou generáciou

počítačovú a vôbec “technologickú” gramotnosť. V roku 1999 zaangažovala do veci výskumníkov, študentov, učiteľov, rodičov, manažérov z oblasti politiky a priemyslu. Po porade s nimi vznikol nový plán. Plán výslovne hovorí o tom, že digitalizované informácie a využitie internetu zmenia spôsob učenia sa a vyučovania. Na tejto zmene sa majú podieľať vládne a občianske organizácie, štátny aj súkromný sektor, jednotlivé komunity , rodiny. Na Slovensku nadšenci rozbehli aspoň projekt Infovek.

Európska únia bije na poplach. Má obavy, či dobehne vlak, ktorý sa tak úspešne rozbieha v USA. V Indii vznikajú oblasti prosperity: tam, kde sa v dostatočnej blízkosti nachádzajú podmorské káble, prinášajúce internetové spojenie. Tam, kde lokálna vláda využila príležitosť, transformovala školstvo a vychovala nových absolventov. Ľudí, ovládajúcich počítačové technológie a angličtinu. V štáte Kerala sa rozvíja ekologické technopolis Technopark. O investície zo západu nie je núdza, prosperujú tu aj mnohé domáce, indické firmy.

A čo hovoria experti o ďalšom možno vývoji elektronického vzdelávania? Okrem iného predpovedajú konvergenciu televízie, telefónu a počítača, pripojeného na internet. Bude pre nás jedného dňa zlatou baňou informácií “mediálna veža”? Dostaneme sa s ňou ďalej, ako kedysi s tou babylonskou?

Na dnešné čítanie v angličtine odporúčam jednu z týchto stránok:

1. http://www.internettime.com/itimegroup/forum/faq.htm#what

2. http://www.internettime.com/itimegroup/articles/Learning%20Circuits%20--%20CCliff%20Stoll.htm

3. http://www.eleaerners.com/elearning/q2b.asp

4. http://www.ed.gov/Technology/elearning

 

Ako sa to povie

Moderný človek sa neučí bezúčelne. Najprv má pred sebou nejaký objective t. j. cieľ, plán, úlohu. Osobný cieľ je goal (prvý význam tohto slova je “gól”, napríklad ten futbalový). IT , teda information technology, informačná technológia, nám môže pomôcť zlepšiť výkonnosť -

performance a naše schopnosti - competence. Výrazy ako education - vzdelanie, vzdelávanie, výchova, či training - kurz, školenie, výcvik sa obohacujú o nové významy. Distance learning, computer based training, online learning - štúdium na diaľku, výcvik pomocou počítača, učenie sa na sieti často používajú digital content - digitálne spracované a uložené informácie. Networked applications – sieťové aplikácie nám umožnia pracovať s informáciou efektívne.

E-learning sa môže prispôsobiť vášmu schedule - programu, plánu činnosti, agende. You can learn at your own pace. Môžete sa učiť vlastným tempom , rýchlosťou. Ak je učivo za veľkou mlákou, dopravia ho k nám podmorské káble - undersea cables, submarine cables.

 

Slovesá

stať sa become, became, become

vybrať si, chcieť (niečo) choose, chose, chosen

povedať say, said, said

učiť teach, taught, taught

Príklad použitia:

The objective is to become competent in the least time. Cieľom je získať kvalifikáciu za čo najkratší čas.

 

Úlohy a opakovanie pre usilovných

1. Skúste uhádnuť, čo znamená slovko “billion” v americkej angličtine.

2. Doplňte chýbajúce písmená: “D.s......n groups and o.l..e moderators.”

3. Ako sa povie po anglicky “podmorský kábel”?

4. Choďte na stránku http://www.redbox.com . S jej pomocou nájdite na sieti stránky, na ktorých budú použité slová “Computer, education, future.”

Odpovede:

1. “Billion” je v Amerike miliarda. V britskej angličtine “billion” označuje bilión.

2. Discussion groups and online moderators.

3. Undersea cable, submarine cable.

 

Záverečné odkazy

Európa http://europa.eu.int/comm/dg10/publications/autres/elearning/bibli_en.html

India http://www.hinduonnet.com/jobs/0106/05130014.htm

a http://www.redifff.com/money/2001/mar/12inter.htm

ako si navzájom pomáhajú v učení deti v Singapúre http://www.studentsonthenet.com/message_board/messages/38/38.html

Projekt Infovek ???????? http://www.infovek.sk

E-vzdelávacie lobby v USA http://www.chronicle.com/free/2000/10/2000102601u.htm