V rokoch 2005-2006 som mal do činenia s týmito jazykmi:

         Slovenčina a čeština:
             Dokončoval som rukopis svojej knihy o komunikácii. Rukopis bol v slovenčine,
          ale korektúry som už robil z českého prekladu. Dosť som si zopakoval bratský
          český jazyk. Kniha "Krok za krokem k sebedúvěře" vyšla v českom vydavateľstve
          Grada. (Sorry za to "ú", neviem naeditovať to u s guličkou hore ). Link je
          www.grada.cz.
           
          Francúzština:
                V septembri som bol na 10 dní v Clemont-Ferrande, na družobnej univerzite.
            Môj kolega Yves ma upozornil, že používam väzby typu "nemôžem to vidieť",
           "je ne peux pas le voir",  t. j. doslovný preklad anglického "I can't see it".
            No; pri odchode som už hovoril skôr "je ne suis pas capable de le voir."

                Na jeseň a v zime 2006 som konverzovával po francúzsky s Danielom.
            Daniel je austrálsky lektor angličtiny. Ja som bol jeho francúzsky učiteľ.
             On so mnou zase konverzoval po anglicky.

            Angličtina:
                Okrem spomenutej konverzácie s Danielom  som používal angličtinu v práci.
            Napríklad som spísal 2 vedecké články. V posledné mesiace som si písal s prekladateľom
            Melvynom a ešte zo 2mi ľuďmi. Pomohli mi aj skorigovať pár mojich aforizmov a
             menších textov v angličtine.
                V lete sme s Danielom zorganizovali pre známych 4dňovú akciu, kde sme si intenzívne
              opakovali angličtinu. K dispozícii bol počítač, filmy, piesne, texty, knihy. Efektívne
               metódy práce a - charizmatický a obetavý Daniel.

              Španielčina:
                  Intenzívne som ju študoval od novembra 2005 do februára
2006. Na konci tohto
              obdobia som šiel do štátnej jazykovej školy a urobil som na polroku prijímačky do
               štvrtého ročníka. Aj som absolvoval ukážkovú hodinu s Kolumbijským inštruktorom,
               chodil do Španielskeho inštitútu, požičiaval si knihy a filmy. Naučil som sa šestnásť
               úryvkov naspamäť. Takých, ktoré obsahujú konverzačné vety a zároveň typické
               gramatické javy. Krátku dobu som aktívne ovládal aj konjuktív! Do jazykovky som
               však  nechodil, nemal som to ani v pláne. Znova som sa vrátil k ostatným jazykom.
                 Ešte predtým som však prečítal asi 4 knihy a vyše desaťkrát som čatoval španielsky
                na internete.
                    Teraz na jeseň som si za 3 dni zopakoval tých 16 úryvkov a prečítal Fučíkovu
                   "Reportáž spod oprátky" v kubánskom preklade: "Reportaje al pie de la horca."

              Nemčina:
                   V septembri 2005 som do Francúzska letel s Nikim Laudom z Viedne. Takže
               cestou tam i späť som si užil trochu nemčiny. Robil som aj tlmočníka rozčúlenému
                africkému spolupasažierovi. Vedel len francúzsky, a na letušky, ktoré hovorili
                nemecky a anglicky sa rozčuľoval: "Mali by ste vedieť viac jazykov, veď ste predsa
                v Európe! "
                    Intenzívnejšie opakovanie z nemčiny som si dal v júni 2006. Vyvrcholilo návštevou
                 Viedne a Prátra - vzali sme tam deti na Medzinárodný deň detí. Prečítal som aj
                 "Der Schatz der Sierra Madre" od Travena. Skvelé!!!

               Iné činnosti a jazyky:
                      Jednodňové pozabudnutie sa s Esperantom a krátky rozhovor v "Esperante" s Melvynom.
                    Nazval ma "samideano". Ak chcete, aby tak volali aj vás, naučte sa tiež asi 30 slov v esperante
                     aktívne a zo 700 pasívne.
                        Na dovolenke som robil pre kolegov "jazykovú diskotéku"- Púšťal som tam piesne v 9
                      jazykoch a premietal ich texty. Sčasti som si pri príprave zopakoval  taliančinu a ruštinu.
                           Posledná novinka:  Pracujem na 2 jazykových projektoch  Jedným je kniha, keď to
                      vyjde, dám vedieť. Druhým sú aktivity v rámci europrojektu na našej fakulte. Je v tom
                      zahrnutej aj dosť angličtiny a aj metodika a technika štúdia jazykov.
                           
                  Umelé jazyky:
                       
                       Pri oživovaní starých textov z Chiwritera som sa snažil urobiť v Jave konvertor. Trocha
                  som si zopakoval Javu. V matematike som pracoval s topologickým modelovaním periodicity,
                   Lipschitzovskosti a ... ale to je už príliš špeciálne. Radšej dám na záver jeden užitočný link.
                    Stránku, na ktorej je veľmi veľa úžasne užitočných slovníkov:

                         http://www.yourdictionary.com
                                                                                                          BYE    

Späť na hlavnú stránku